KierkegardHeader


Επίκαιρα, 200 χρόνια από τη γέννησή του 

Εισαγωγή

Ὁ Κίερκεγκωρ στὴν Ἑλλάδα, ὁ Κίερκεγκωρ στὴ Βραζιλία, ὁ Κίερκεγκωρ στὴν Κίνα, ὁ Κίερκεγκωρ ...παντοῦ. Ἡ φήμη του ἔχει φτάσει στὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης καί, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴ γέννησή του, ὅλος ὁ κόσμος τὸν γιορτάζει. Εἶναι μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ γνωριστοῦν οἱ «ἀναγνῶστες» τοῦ Κίερκεγκωρ μεταξύ τους, καὶ νὰ γίνει γνωστὸ τὸ μήνυμα τοῦ Κίερκεγκωρ σὅλον τὸν κόσμο, νὰ ξαναγεννηθοῦμε ὡς Χριστιανοί καὶ νὰ παραμείνουμε ἔτσι.

Αἰφνιδιάστηκα εὐχάριστα ὅταν εἶδα τὴν Δανέζικη ἱστοσελίδα "Søren Kierkegaard på Face Book". Ἔκανα αἴτηση φιλίας καὶ μὲ δέχθηκαν ἀμέσως. Τοὺς εὐχαριστῶ γιαὐτὸ καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα. Βρῆκα στὴν ἱστοσελίδα αὐτὴ ποταμοὺς ἀπὸ ὑλικό, ποὺ δὲν ἤξερα ποῦ νὰ τὸ ἀποθηκεύσω, πρόχειρα, διότι ,τι ἀνεβαίνει στὸ Face Book φεύγει πολὺ γρήγορα ἀνεπιστρεπτί (γιὰ μένα, τὸν αὐτοδίδακτο διαδικτυακά, τοὐλάχιστον). Ἔτσι μεταφέρω, ὅπως-ὅπως, ,τι ὑλικὸ βρίσκω στὴν παρούσα ἱστοσελίδα καὶ σιγά-σιγά, πρῶτα Θεός, θὰ σχολιάζω ,τι χρειάζεται.

Μετὰ τὴν ἔκπληξη τοῦ "Søren Kierkegaard på Face Book", τὸ νῆμα ἄρχισε νὰ βρίσκεται ἁπλωμένο σὅλον τὸν κόσμο. Διάφοροι ἀναγνῶστες θέλησαν νὰ γνωριστοῦν μεταξύ τους καὶ νὰ ἀνταλλάξουν αὐτὰ ποὺ ἤξεραν. Εὐχάριστα ἐξεπλάγην βλέποντας καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐκδηλώσεων, σ’ ὅλον τὸν κόσμο, γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴ γέννησή του. Πολλοὶ σύλλογοι, πολλοὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι, πολλοὶ οἱ συμμετέχοντες (γιὰ νὰ μὴ γίνει χρήση ἐτικεττῶν, καὶ ἴσως λανθασμένων) στὸν ἑορτασμό. Συμμετεῖχαν π.χ. στὸ Ρίο ντε Τζανέϊρο καὶ ἀλλοῦ στὴ Βραζιλία, πού, ἐδῶ καὶ μιὰ ἑβδομάδα πολλὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπων βρίσκονται στοὺς δρόμους γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὰ μέτρα λιτότητας ποὺ τοὺς ἔφεραν σὲ ἀπόγνωση. Συμμετεῖχαν στὴν Τουρκία (ἐνδιαφέρονται καὶ Μωαμεθανοὶ γιὰ τὸν Κίερκεγκωρ;), στὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ τόσα προβλήματά της, στὴν Κίνα ...παντοῦ, ὅπου δὲν χωράει  τὸ μυαλό μας.

Ὅλοι οἱ συμπατριῶτες μου, ἀναγνῶστες μου στὸ Face Book, ἴσως θὰ ἀπόρεσαν γιὰ τὸ πῶς ἐγὼ εἶχα τὴν ψυχικὴ δυνατότητα, καὶ τὴν ψυχρότητα, νὰ μὴν ἀσχολοῦμαι ἀποκλειστικὰ μὲ τὰ φλέγοντα προβλήματα τῶν συνελλήνων, ποὺ μᾶς συνταράσσουν κυριολεκτικὰ αὐτὴν τὴν τελευταία τριετία τοὐλάχιστον. Ἡ φίλη μου ὁ Νίκη κλήθηκε νὰ πάρει τὰ πράγματά της ἀπὸ τὴν ΕΡΤ, μετὰ ἀπὸ 32 χρόνια, καὶ νὰ πάει σπίτι της. Ἐγὼ σκέφτομαι σοβαρὰ νὰ βγῶ στὴ σύνταξη, ἀλλὰ δὲν ἔχω τὰ λεφτὰ ποὺ θὰ μὲ καλύψουν γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα μέχρι νὰ μοῦ ἔρθει μετὰ ἀπὸ 8-10 μῆνες ἡ σύνταξη. Τὸ «σύστημα Ὑγείας» δυσκολεύει ὅλων μας τὴν ζωή.

Τὸ ἴδιο, ἴσως καὶ χειρότερα, σκέφτηκα, θὰ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Κινέζο Lu Xun (1881-1936) φανατικὸ ἀναγνώστη τοῦ Κίερκεγκωρ, ὁ ὁποῖος μελετοῦσε τὸν Κίερκεγκωρ ἀπὸ Ἰαπωνικὲς μεταφράσεις στὰ Ἰαπωνικά (στὴν Ἰαπωνία ὁ Κίεκεγκωρ ἔχει μεγάλη παράδοση, μὲ δύο ἀντιμαχόμενους συλλόγους, τῆς Ὀζάκα καὶ τοῦ Τόκιο. Ἔχουν, ἀπὸ ὅ,τι ἔχω ἀκούσει ἀπὸ γιαπωνέζα γνωστὴ, 4 διαφορετικὲς μεταφράσεις τῶν "Ἡμερολογίων" του, ποὺ εἶναι, μόνον αὐτά, 23 τόμοι).

Γίνονται, λοιπόν, ἐκδηλώσεις καὶ στὴν Κίνα. Καὶ προσκαλούμεθα ὅλοι νὰ συμμετάσχουμε. Ἡ πρόσκληση, μοῦ μᾶς γνωστοποιεῖ τὸ γεγονὸς μᾶς γίνεται γνωστὴ μέσῳ τῆς ἑορταστικῆς δανέζικης ἱστοσελίδας Kierkegaard2013 καὶ λέει νὰ πᾶμε στὰ ἐγκαίνια τῆς μεγάλης Κιερκεγκωρντιανῆς Ἔκθεσης στὴν Κίνα αὐτὴν τὴν Παρασκευή κ.λπ. Ἡ Ἔκθεση λαμβάνει χώρα στὸ Μουσεῖο Lu Xun, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν συγγραφέα Lu Xun. Ὁ Lu Xun ἦταν Kierkegaard-fan καὶ προσμετρᾶται ὡς ὁ πρῶτος μοντέρνος συγγραφέας τῆς Κίνας καὶ μελετᾶται διαρκῶς ἀπὸ ἕνα πολὺ μεγάλο κοινό ἐξ αἰτίας τῆς ζωντανῆς γλῶσσας του καὶ τῆς ἐπιλογῆς τῶν θεμάτων του (προσωπο-απεικονήσεις κ.ἄ). Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Μουσείου εἶναι πολὺ ἐνθουσιασμένοι ποὺ μποροῦν νὰ παρουσιάσουν στὴν Ἔκθεση, μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ προσωπικὰ τοῦ Lu Xun exemplarer (στὰ γιαπωνέζικα) τοῦ
Enten Eller καὶ τοῦ Begrebet Angest -μὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ σύνεργα τῆς πίπας του.

Πῶς, ὅμως, ἦταν ἡ Κίνα τὴν περίοδο τῆς ζωῆς τοῦ Lu Xun (1881-1936); Πῶς ζοῦσαν οἱ λαοί της; Πῶς διεσώθησαν τέτοια ἔγγραφα,  «ὑποκειμενιστικοῦ» περιεχομένου, βιβλία, τὴν περίοδο τοῦ κόκκινου βιβλίου τοῦ Μάο;

Καὶ ὁ Κίερκεγκωρ γεννήθηκε μιὰ χρονιὰ, πολλὰ κίβδηλα  κυκλοφοροῦσαν στὴ χώρα του. Τὸ 1848, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Κίερκεγκωρ ἔγραφε τὴν «Ἐξάσκηση στὸν Χριστιανισμό», κυκλοφοροῦσε στὴν Εὐρωπαϊκὴ γειτονιὰ τὸ «Κομμουνιστικὸ Μανιφέστο».

Søren Kierkegaard Research Centre in Japan
(日本キェルケゴール研究センター・ホームページ)
http://kierkegaardcentre.info/english/

  The Bicentennial celebration for Søren Kierkegaard in 2013 - Events and Exhibitions in Japan
Click here for Japanese

SK's 200th Birthday

SK2013 events in Japan

SK's Bylaw

Center's TOC

Publication

Newsletters from S.K.R.C. in Japan

International conference

Contact


Links

Japanese notation of Kierkegaard

Top page
SK research centre in Japan

 Søren Kierkegaard 2013 events in Japan

 
A Public Lecture in TOKYO
(Time) 30, March 2013(Sat.) PM 14:00 - 16:00
(Place)Kwansei Gakuin University Tokyo Marunouchi Campus


A series of public lectures on The Sickness unto Death
 (translated
from SKS 11 and SKS K 11)
by Prof. Dr. Jun HASHIMOTO

   (Time) Okt.2012-Feb.2013 (9 lectures)
   (Place) Tsukaguchi-church
〔Tsukaguchi-church lies in a city between Osaka and Kobe〕
Organized by Tsukaguchi-church and Prof.Dr.Sinichii MATSUKI’s Theological Studies Group
Søren Kierkegaard Selskabet på Facebook   

Δανία

 

Kierkegaard Brasil 

Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard  

www.hiin-enkelte.info

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:auto; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:auto; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; text-indent:36.0pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

The grandfather of existentialism, Søren Kierkegaard.

Duration: 13 minutes

He used irony, satire and sarcasm to shake his readers out of their complacent attitudes.

This chapter is from 

·         Night Waves Slade School artists, Turkey, Kierkegaard, Sarah Dillon  

Philip Dodd and guests on the Slade School artists. Plus Turkey and Kierkergaard.

over a year left to listen 

Normal 0 false false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:auto; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:auto; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; text-indent:36.0pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}

 Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Συνδεθείτε

Άλμπουμ - Κατηγορίες