KierkegardHeader

Ευρετήριο Άρθρου

Tidstavle over Søren Kierkegaards liv og værker

Rosenborggade og Frederiksberggade. Foto: Københavns Museum

1813

5. maj Kierkegaard bliver født i sin far Michael Pedersen Kierkegaard’s hjem på Nytorv i København.

1821

Kierkegaard begynder på Borgerdydskolen i København.

1822

23. januar Regine Olsen bliver født.

1830

30. oktober Kierkegaard begynder som teologisk student på Københavns Universitet.

1834

31. juli Kierkegaards mor dør.

17. december Bladartikel i Kjøbenhavns flyvende Post: "Ogsaa et Forsvar for Qvindens høie Anlæg" Underskrevet A.

1836

18. februar Bladartikel i Kjøbenhavns flyvende Post "Kjøbenhavnspostens Morgenbetragtninger i Nr. 43", underskrevet B.

12. og 15. marts Føljetonartikler i Kjøbenhavns flyvende Post "Om Fædrelandets Polemik", I-II, underskrevet B.

10. april Bladartikel i Kjøbenhavns flyvende Post: "Til Hr. Orla Lehmann".

1838

9. august Kierkegaard’s far dør.

7. september ”Af en endnu Levendes Papirer” bliver udgivet mod Kierkegaards vilje.

1840

3. juli. Kierkegaard består teologisk embedseksamen.

19. juli - 6. august Kierkegaards Jyllandsrejse.

8. september Kierkegaard frier til Regine.

1841

11. august Kierkegaard sender Regine hendes ring tilbage.

29. september Kierkegaard forsvarer sin afhandling ”Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates” for magistergraden.

12. oktober Kierkegaards endelige brud med Regine.

25. oktober Kierkegaard rejser til Berlin.

1842

6. marts Kierkegaard vender hjem fra Berlin.

12. juni Avisartikel i Fædrelandet: "Aabenbart Skriftemaal".

1843

20. februar ”Enten – Eller”, udgivet under pseudonymet Victor Eremita.

27. februar Avisartikel i Fædrelandet: "Hvo er Forfatteren af Enten-eller", underskrevet A.F ....., .

5. marts Avisartikel i Fædrelandet: "Taksigelse til Hr. Professor Heiberg", skrevet under pseudonymet Victor Eremita.

8. maj Kierkegaard rejser til Berlin.

16. maj

To opbyggelige Taler”.

Avisartikel i Fædrelandet: "En lille Forklaring".

30. maj Kierkegaard vender hjem fra Berlin.

16. oktober

Gjentagelsen” bliver udgivet under pseudonymet Constantin Constantius.

Frygt og Bæven” bliver udgivet under pseudonymet Johannes de silentio.

Tre opbyggelige Taler.

6. december Fire opbyggelige Taler.

1844

5. marts To opbyggelige Taler.

Tre opbyggelige Taler.

13. juni

Philosophiske Smuler eller en Smule Philosophi ” bliver udgivet under pseudonymet Johannes Climacus.

17. juni

Begrebet Angest” bliver udgivet under pseudonymet Vigilius Haufniensis.

Forord af Nicolaus Notabene.

31. august Fire opbyggelige Taler.

1845

29. april Tre Taler ved tænkte Leiligheder.

30. aprilStadier paa Livets Vei” bliver udgivet under pseudonymet Hilarius Bogbinder.

9. maj Avisartikel i Fædrelandet "En Erklæring og Lidt til".

13. maj Kierkegaard rejser til Berlin.

19. og 20. maj Føljetonartikler i Fædrelandet: "En flygtig Bemærkning betræffende en Enkelthed i Don Juan", I-II, underskrevet A.

24. maj Kierkegaard vender hjem fra Berlin.

28. majAtten opbyggelige Taler” Udgivet på foranledning af P.G. Philipsen.

27. december Avisartikel i Fædrelandet: "En omreisende Æsthetikers Virksomhed, og hvorledes han dog kom til at betale Gjæstebudet", underskrevet: "Frater Taciturnus, Høvidsmand for 3die Afdeling af 'Stadier paa Livets Vei'". I denne artikel hedder det bl.a.: "Gid jeg nu blot snart maatte komme i Corsaren". Hermed indledes striden med vittighedsbladet Corsaren, der i tekst og tegninger karikerer Kierkegaard.

1846

10. januar Avisartikel i Fædrelandet: "Det dialektiske Resultat af en literair Politi-Forretning", skrevet under pseudonymet Frater Taciturnus,.

27. februar Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler af Johannes Climacus.

30. marts En literair Anmeldelse.

2. maj Kierkegaard rejser til Berlin.

16. maj Kierkegaard vender hjem fra Berlin.

1847

13. marts Opbyggelige Taler i forskjellig Aand.

29. septemberKjerlighedens Gjerninger”.

3. november Regine Olsen bliver viet til Johan Frederik Schlegel.

1848

25. april Christelige Taler.

24.-27. juli Føljetonartikler i Fædrelandet:"Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv", I-IV, skrevet under pseudonymet Inter et Inter.

1849

14. maj

Enten – Eller” 2. udgave.

Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gudelige Taler.

19. majTvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger” udgivet under pseudonymet H.H.

30. juliSygdommen til Døden” udgivet under pseudonymet Anti-Climacus.

13. november "Ypperstepræsten" - "Tolderen" - "Synderinden", tre Taler ved Altergangen om Fredagen.

1850

27. september ”Indøvelse i Christendom ” udgivet under pseudonymet Anti-Climacus”.

20. december En opbyggelig Tale.

1851

31. januar Avisartikel i Fædrelandet: "Foranlediget ved en Yttring af Dr. Rudelbach mig betræffende".

7. august

Om min Forfatter-Virksomhed”.

To Taler ved Altergangen om Fredagen.

10. septemberTil Selvprøvelse, Samtiden anbefalet”.

1854

30. januar Biskop Jacob Peter Mynster dør.

18. december Avisartikel i Fædrelandet: "Var Biskop Mynster et 'Sandhedsvidne', et af 'de rette Sandhedsvidner' - er dette Sandhed?"

30. december Avisartikel i Fædrelandet: "Derved bliver det!"

Frederiksberg Hospital. Foto: Københavns Museum

1855

12. januar Avisartikel i Fædrelandet : "En Opfordring til mig fra Pastor Paludan-Müller

29. januar Avisartiklerne i Fædrelandet: "Stridspunktet med Biskop Martensen; som, christeligt, afgjørende for det i Forveien, christeligt seet, mislige kirkelige Bestaaende" og "To nye Sandhedsvidner"

20. marts Avisartikel i Fædrelandet : "Ved Biskop Mynsters Død"

21. marts Avisartikel i Fædrelandet: "Er dette christelig Gudsdyrkelse eller er det at holde Gud for Nar?"

22. marts Avisartikel i Fædrelandet : "Hvad der skal gjøres. - det skee nu ved mig eller ved en Anden"

26. marts Avisartikel i Fædrelandet : "Den religieuse Tilstand"

28. marts Avisartikel i Fædrelandet: "En Thesis - kun een eneste"

30. marts Avisartikel i Fædrelandet: ”'Salt'; thi 'Christenhed' er: Christendoms Forraadnelse; 'en christen Verden' er: Affaldet fra Christendommen"

31. marts Avisartikel i Fædrelandet: "Hvad jeg vil?"

7. april Avisartikel i Fædrelandet: "I Anledning af et anonymt Forslag til mig i dette Blads Nr. 79"

11. april Avisartikler i Fædrelandet: "Var det rigtigst nu at 'standse med Klemtningen'?" og "Christendom med kongelig Bestalling og Christendom uden kongelig Bestalling"

27. april Avisartikel i Fædrelandet : "Hvilken grusom Straf!"

10. maj Avisartikler i Fædrelandet: "Et Resultat" og "En Monolog"

15. maj Avisartikel i Fædrelandet: "Angaaende en taabelig Vigtighed lige over for mig og den Opfattelse af Christendom, som jeg gjør kjendelig"

16. maj Avisartikel i Fædrelandet : "Til det nye Oplag af 'Indøvelse i Christendom.'"

24. maj ”Dette skal siges; saa være det da sagt

26. maj Avisartikel i Fædrelandet: "At Biskop Martensens Taushed er 1) christeligt uforsvarlig; 2) latterlig; 3) dum-klog; 4) i mere end een Henseende foragtelig"

26. maj Øieblikket, Nr. 1

6. juni Øieblikket, Nr. 2.

16. juni ”Hvad Christus dømmer om officiel Christendom”

28. juni Øieblikket, Nr. 3.

9. juli Øieblikket, Nr. 4.

30. juli Øieblikket, Nr. 5.

24. august Øieblikket, Nr. 6.

31. august Øieblikket, Nr. 7.

3. september ”Guds Uforanderlighed. En Tale”

14. september Øieblikket, Nr. 8.

25. september Øieblikket, Nr. 9.

2. oktober Kierkegaard bliver indlagt på Frederiks Hospital.

11. november Kierkegaard dør.

18. november Kierkegaard bisættes fra Vor Frue Kirke og begraves på Assistens Kirkegård.Top

Συνδεθείτε

Άλμπουμ - Κατηγορίες