KierkegardHeader

 

     Πίστις
       Πίστις σημαίνει ἁπλὰ ὅτι αὐτὸ ποὺ ζητῶ δὲν εἶναι ἐδῶ... Πίστη σημαίνει ρητὰ τὴ βαθιά, ἰσχυρή, εὐλογημένη ἀνησυχία ποὺ ὁδηγεῖ τὸν πιστό, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ἡρεμήσει, διότι ἔτσι θὰ πάψει νὰ εἶναι ἕνας πιστός, ἐπειδὴ ἕνας πιστὸς δὲν μπορεῖ νὰ καθίσει ἀκίνητος- -ἕνας πιστὸς ταξιδεύει ἐμπρός, πρὸς τὴν πίστη.
       Faith simply means that what I am seeking is not here… Faith expressly signifies the deep, strong, blessed restlessness that drives the believer so that he cannot settle down has ceased to be a believer, because a believer cannot sit still- -a believer travels forward in faith.

 

 

       Γενικά, στὸ θέμα τῆς πίστεως, παρατηρεῖται ὅτι ὁ Κίερκεγκωρ δὲν ἀσχολεῖται μὲ “ἀποδείξεις” τοῦ εἴδους τῆς θεολογικῆς λογικῆς τῶν Καθολικῶν καί, φυσικά, τῆς λογικῆς τοῦ Ἑγέλου, τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ἀλλ' ἀντ' αὐτῶν, παροτρύνει τὰ αἰσθήματα ὅπως π.χ. τὰ κρῖνα καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἤ ἕναν γέροντα ποὺ εἶδε νὰ κουβαλάει ἕνα ξύλινο “κουτί” μὲ τὸν νεκρὸ ἐγγονό του καὶ τὸ πήγαινε γιὰ ταφή...

     Μιλάει γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, ἀγάπη χωρὶς προηγούμενο.

     Ἡ πίστη μας πρέπει νὰ εἶναι “παιδική”, ἁγνή, “δεδομένη”, ἀπόλυτη, ἀκλόνητη. Μὲ κάθε θυσία. Τὸ ἀξίζει ἡ σχέση μας μὲ τὸν Θεό. Πρέπει νὰ νοιώθουμε ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη τὸν Θεό.

     Σ' αὐτὰ ἐπικεντρώνεται τὸ ἐνδιαφέρον του!

     Λίγα πράγματα ἔχει γράψει γιὰ τὴν Παναγία, καὶ βοηθητικὰ στὰ παραπάνω ἀναφέρεται στὸ περιβάλλον του.

     Ἐμβάθυνε στὴν ψυχολογία τῆς πίστεως τοῦ ἀνθρώπου, φέρνοντας ὡς παράδειγμα τὸν Ἀβραάμ.

     Διεύρυνε τὴν φιλοσοφία, τὴν σχέση τοῦ χρονικοῦ καὶ τοῦ αἰωνίου!

 

 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Τὸν Χριστὸ τὸν γνωρίζουμε μόνον στὴν ταπείνωσή του καὶ ὄχι στὴ Δόξα Του («Ἐξάσκηση στὸν Χριστιανισμό»)

 

«...ἀγαπᾶς λοιπόν μονάχα τὸν Παντοδύναμο, τὸν θαυματοποιό, ὄχι αὐτόν, ποὺ αὐτοταπεινώθηκε μὲ σκοπὸ νὰ γίνει ὅμοιός σου.» (μετ. ἀπὸ τὴν παράνω σελίδα)

 


 e10001 05

 

Ὑπάρχουν τρεῖς μόνον θέσεις μεταξὺ Πίστεως καὶ Γνώσεως.

1) Παῦλος: "Διότι γνωρίζω ποῖος εἶναι αὐτός, εἰς τὸν ὁποῖον ἔχω στηρίξει τὴν ἐμπιστοσύνην μου" (οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα. (Τιμ. Β΄ 12) )

2) credo ut intelligam. (*)

3) Ἡ πίστις εἶναι μιὰ ἀμεσότητα.

Σ’ ὅλα αὐτὰ ἡ Γνώσις ἕπεται τῆς Πίστεως.

(*)   Credo ut intelligam (alternatively spelled Credo ut intellegam) is Latin for "I believe so that I may understand" and is a maxim of Anselm of Canterbury (Proslogion, 1), which is based on a saying of Augustine of Hippo (crede, ut intelligas, "believe so that you may understand"; Tract. Ev. Jo., 29.6) to relate faith and reason. In Anselm's writing, it is placed in juxtaposition to its converse, intellego ut credam ("I think so that I may believe"), when he says Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam ("I do not seek to understand in order that I may believe, but rather, I believe in order that I may understand"). It is often associated with Anselm's other famous phrase fides quaerens intellectum ("faith seeking understanding"). Augustine understood the saying to mean that we must believe in something in order to know anything about God.[1]

(From Wikipedia, the free encyclopedia)

d0002 14

 

 

Ὑπάρχει μία εὔστοχη ρήση τοῦ Hamann γιὰ τὸν ἀφηρημένο ὁρισμό: «Ἡ παρθενογένεση τῆς κερδοσκοπίας». Χωρὶς νὰ κάνει κάποιος ὁτιδήποτε, κατὰ ἀνεξήγητο τρόπο, νὰ τοῦ προκύψει κάτι.

 

c0002 15 

 ==============================================================================================

 " Ὁ καθένας πιστεύει στὶς ἀλήθειες, ποὺ μόνον ὁ ἴδιος ἀνακαλύπτει."


 " Δὲν καταλαβαίνει κανεὶς κάτι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχει προηγουμένως βιώσει."

 

=====================================================================================

 

..

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το


Συνδεθείτε

Άλμπουμ - Κατηγορίες